Publicacions de l'ICO
Index >> Què oferim >> Divulgació >> Publicacions >> RCO >> Premis de la RCO

Informació destacada

Normes de publicació
La RCO en PDF
Subscriu-te a la RCO

Unitat de Divulgació de la Ciència i els Ocells

Premis de la RCO

  
 

BASES PREMIS RCO - 2008


L'Institut Català d'Ornitologia, a fi i efecte de promoure la publicació de resultats científics a la Revista Catalana d'Ornitologia (RCO) i fomentar la redacció de treballs científics entre els seus socis, concedeix PREMIS a articles publicats en aquesta revista.
 1. L'Institut Català d'Ornitologia, a fi i efecte de promoure la publicació de resultats científics a la RCO concedirà 1 PREMI dotat de 600 € a l'article d'investigació que destaqui especialment per la seva transcendència, originalitat o innovació que sigui publicat en cadascun dels volums de la Revista Catalana d'Ornitologia (RCO).
 2. Aquests premis restaran vigents des de la publicació del número 21 de la Revista Catalana d'Ornitologia fins que la Junta Directiva decideixi interrompre'n la concessió.
 3. El jurat estarà format per 1 membre del comitè editorial de la RCO i 2 assessors externs, anomenats per la Junta Directiva de l'ICO.
 4. El jurat farà pública la seva decisió durant els 2 mesos posteriors a l'aparició de cada nou volum de la Revista Catalana d'Ornitologia i, en el seu cas, la comunicarà per escrit als autors del treball guanyador dins del mateix termini.
 5. La decisió del jurat serà inapel·lable, i l'acceptació d'aquestes bases per part dels candidats implica la seva renúncia explícita a dur a terme accions judicials o extrajudicials contra la decisió del jurat.
 6. Juntament amb la resolució, els autors del treball guanyador rebran un imprès d'acceptació o renuncia del premi, que hauran de retornar emplenat a la Junta Directiva de l'ICO en el termini de 30 dies. Transcorregut aquest termini, si no ha estat retornat aquest imprès, s'entendrà que els autors renuncien al premi.
 7. La dotació econòmica d'aquest premi es farà efectiva en un termini màxims de 60 dies des de la rebuda de l'imprès d'acceptació.
 8. No podran optar a aquest premi els membres del staff de l'ICO, la Junta Directiva i qualsevol dels membres de l'equip editorial de la RCO.
 9. El jurat podrà declarar desert el premis si considera que cap dels articles publicats reuneix els mèrits fixats en el punt primer d'aquestes bases per ser-ne destacat.
 


Premis RCO concedits

 • Vol. 21 (2005) López-Iborra, G., Limiñana, R., Peñarrubia, S.G. & Pinheiro, R.T. 2005. Diet of Common Chiffchaffs Phylloscopus collybita wintering in a wetland in south-east Spain. Revista Catalana d’Ornitologia 21: 29–36.
 • Vol. 22 (2006) Rivas, J.M. & Moreno-Rueda, G. 2006. Censo detallado de la mayor población de Alondra Ricotí Chersophilus duponti del sur de España. Revista Catalana d’Ornitologia 22: 27–29.
 • Vol. 23 (2007) Barriocanal, C. & Robson, D. 2007. Phenology and body mass dynamics of the Garden Warbler Sylvia borin on the island of Cabrera (Balearic Islands) and in the Aiguamolls de l’Empordà (NE Iberian Peninsula) during spring migration. Revista Catalana d’Ornitologia 23: 10–17.
 • Vol. 24 (2008) Volum no valorat perquè inclou els treballs presentats al 16è congrés internacional de l’EBCC realitzat a Kayseri, Turquia, del 6 a l’11 de setembre de 2004 / Volume non evaluated since it includes the proceedings of the 16th International Conference of the EBCC held in Kayseri, Turkey, on 6th-11th September 2004.
 • Vol. 25 (2009) Arizaga, J., Galarza, A., Herrero, A., Hidalgo, J. & Aldalur, A. 2009. Distribución y tamaño de la población de la Gaviota Patiamarilla Larus michahellis lusitanius en el País Vasco: tres décadas de estudio. Revista Catalana d’Ornitologia 25: 32–42.Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa