Institut Català d'Ornitologia


Titular notícies

Ofertes beques predoctorals per estudis sobre rapinyaires

Dilluns 29 Novembre 2021


Es busquen graduats/des en Biologia o Ciències Ambientals amb Màster interessats/des en la conservació d’aus rapinyaires. S’estudiarà la demografia, moviments, relacions tròfiques i conservació de l’aufrany, el voltor comú i del duc.

Es proposen dos projectes, el principal objectiu dels quals serà determinar com els nous escenaris ambientals afecten les poblacions d’aus rapinyaires, utilitzant com a model d’estudi una espècie predadora, el duc i dues espècies carronyaires, l’aufrany i el voltor comú.

Les tasques previstes inclouen: 1) treball de camp: seguiment d’individus, captura, marcatge i obtenció de mostres; 2) processament de dades; 3) anàlisis de laboratori: anàlisis d’isòtops estables, anàlisis de contaminants i genètics; 4) anàlisis estadístics: mètodes d’ús de densitat Kernel basats en moviment, models bayesians mixtos i models poblacionals integrats; 5) redacció d’informes i articles científics.

Els candidats/es entraran a formar part de l’Equip de Biologia de la Conservació del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia-IRBIO. Juntament amb un equip d’investigació amb professors, Investigadors postdoctorals, doctorands, tècnics i director amb col·laboració amb altres grups d’investigació internacionals.

Precisem llicenciats/des o graduats/des de Biologia o Ciències ambientals amb Màster, amb bon expedient acadèmic (només es valoraran candidatures amb expedients superiors a 8 sobre 10). Es valorarà positivament l’experiència de camp en aus, el coneixement de tècniques de laboratori, coneixements d’estadística i bon nivell d’anglès.

Directors: Dr. Joan Real Ortí, Dr. Santi Mañosa Rifé i Dr. Antonio Hernández-Matías.
Si esteu interessats/des, si us plau envieu el vostre Curriculum vitae, carta de motivació i el vostre expedient acadèmic abio.conserv.ub@gmail.com.

Equip Biologia de la Conservació Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals Facultat de Biologia.
Universitat de Barcelona Diagonal, 643 08028 Barcelona

Últimes Notícies
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
"Oficina tancada a causa de la COVID-19". Horari telefònic de dilluns a divendres de 9:30 a 14:30.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats