Institut Català d'Ornitologia


Titular notícies

​Llistat d’empreses i professionals que donen servei en relació amb la protecció d'aus en edificis

Dimarts 26 Novembre 2019


La presència d’aus protegides en edificis està regulada pel Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril. Aquest text indica que no es pot dur a terme cap intervenció que pugui afectar ni destruir cap lloc de nidificació o refugi (els nius i refugis també estan protegits fora de l'època de cria i encara que no estiguin ocupats). En cas que sigui necessari fer-ho caldrà sol·licitar una autorització excepcional als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya abans d'iniciar qualsevol actuació.

En aquest context, l'ICO ajuda a protegir els nius dels ocells facilitant l’accés a la informació recollida pels projectes de ciència ciutadana Nius.cat i Orenetes.cat a la Generalitat i les administracions locals. A més, ben aviat posarem en marxa un servei en línia de consulta per poder informar de la presència de nius a indrets urbans on es vulgui fer alguna intervenció.

Els promotors d’intervencions en edificis, però, són els que tenen la responsabilitat última de comprovar la possible presència d’espècies protegides pels propis mitjans abans d’iniciar qualsevol classe d’actuació ja que, atenent a la normativa vigent, la destrucció o simple molèstia de llocs de cria o refugi d'espècies protegides pot comportar l'aturada de l'obra i ser constitutiu de delicte penal o sanció administrativa.

És per aquesta raó que cada cop se sol·licita més el suport de professionals que puguin constatar la possible presència o no de nius en edificis o que puguin donar suport en relació amb les actuacions que convindria fer en cas de presència de nius.

Des de l'ICO volem confeccionar un llistat d’empreses o professionals que donin aquest tipus de servei de cara a facilitar el contacte amb aquells promotors o particulars que ho requereixin.

Si vols formar part d'aquest llistat, omple aquest formulari.

 

Últimes Notícies
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
"Oficina tancada a causa de la COVID-19". Horari telefònic de dilluns a divendres de 9:30 a 14:30.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats