Institut Català d'Ornitologia


Titular notícies

Control de coloms amb Nicarbazina

Dilluns 10 Abril 2017


Reflexions de l’Institut Català d’Ornitologia sobre la utilització de productes basats en el principi actiu Nicarbazina per a l’esterilització de coloms urbans
 
Davant les notícies i informacions variades aparegudes aquestes darreres setmanes pel que fa a l’ús de Nicarbazina per gestionar la població de coloms a la ciutat de Barcelona, l’Institut Català d’Ornitologia creu convenient fer públiques algunes reflexions sobre la situació del coneixement científic d’aquest principi actiu, la seva situació legal, la seva acceptació social i, en el fons, la idoneïtat de l’ús de Nicarbazina per al control d’algunes espècies d’aus urbanes, especialment el colom domèstic.
 
Tot i que la situació legal d’aquest agent químic encara no està del tot clara (no és ni del tot considerat com un biocida, ni tampoc com un medicament), el seu ús per regular i limitar la població reproductora dels coloms en ambient urbà està documentat i existeix des de fa alguns anys. Tot i això, l’ICO considera que la gestió dels conflictes derivats de la convivència dels humans amb la fauna dins de l’espai urbà passa per una millora de l’hàbitat, limitant de forma natural o artificial els recursos alimentaris descontrolats, els indrets de reproducció, els grans dormidors dins d’edificis abandonats i/o històrics, així com per una major sensibilització i educació ciutadana. L’ús de productes químics o farmacològics per reduir la població no pot ser mai l’únic instrument de gestió, ja que una població amb recursos alimentaris sobrers i llocs on criar sense control, seguirà tenint individus en excés, encara que una part d’ells s’alimentin amb aliment esterilitzant. Sens dubte, una estratègia de control basada únicament en l’ús de productes anticonceptius difícilment podrà resoldre el problema.
 
A més d’aquesta visió integral i integrada de la gestió de les espècies en entorn urbà, que considerem necessària, hi ha la necessitat de tenir més dades reals, fefaents i contrastades, en els nostres entorns i hàbitats, que demostrin que el producte no afecta negativament l’ecosistema urbà i les seves espècies salvatges, provocant-los una davallada de la fertilitat.
 
Des de l’ICO demanem que es realitzin estudis locals, seriosos i científicament ben dissenyats,
per avaluar, tant els resultats i l’efectivitat o no del sistema emprat, com dels possibles efectes
secundaris d’aquest principi actiu sobre altres espècies urbanes que poden consumir-lo. A Barcelona és especialment important comprovar que no s’afecta negativament a espècies vulnerables com ara la gralla Corvus monedula i el falcó pelegrí Falco peregrinus (depredador de coloms).
 
Animem les Administracions Locals, les Universitats i altres centres de recerca independents i de solvència científica contrastada, a investigar sobre aquest tema en situacions reals i naturals
i sobre altres aspectes que afecten de forma molt propera la població, per tal de garantir una convivència pacífica entre la fauna i els ciutadans en l’entorn urbà. Aquesta informació seria bàsica per dissenyar un pla global d’actuació per al control de la fauna urbana.
 
La Junta Directiva
INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA

Últimes Notícies
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona

VACANCES FINS AL 7 DE SETEMBRE

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats