Inici >> Què fem >> Monitoratge >> Seguiment >> CAC >> Documents

Útils CAC


Enllaços Utils

Documents del CAC


Aquí hi trobareu la Llista Patró dels Ocells de Catalunya, informes i estadístiques d'ocells rars.

 

Llista patró dels ocells de Catalunya. Edició 4.1. Agost de 2015


Introducció

Aquesta és la quarta edició de la Llista Patró dels Ocells de Catalunya, que se suma a les versions anteriorment publicades del document (CAC 2003; Clavell et al. 2006; Clavell et al. 2010). La llista oficial dels ocells de Catalunya inclou les categories A, B i C, que és formada actualment per 416 espècies (460 taxons incloent les subespècies). S’han afegit 11 nous taxons, se n’han retirat 9 i s’han implementat, a més, diversos canvis taxonòmics seguint les directrius de l’AERC (Asociation of European Rarities Commitees) i del BOURC (British Ornithologists' Union Records Committee). Per a més aclariments sobre la metodologia, la definició de les categories i els canvis realitzats respecte l’edició anterior, es pot consultar Clavell et al. (2010). 

La Llista Patró dels ocells de Catalunya us la podeu descarregar en format PDF clicant el següent enllaç:

LLISTA PATRÓ DELS OCELLS DE CATALUNYA 4.1 (fitxer PDF, 600Kb).

 

Primer Informe del Comitè Avifaunístic de Catalunya: 2004

El primer informe del CAC publicat a l'Anuari d'Ornitologia de Catalunya 2001 (Aymí & Herrando 2005) us el podeu descarregar en format PDF clicant el següent enllaç:

INFORME DEL COMITÈ AVIFAUNÍSTIC DE CATALUNYA 2004 (fitxer PDF, 220Kb).

 

Segon Informe del Comitè Avifaunístic de Catalunya: 2009

El segon informe del CAC s'ha publicat a l'Anuari d'Ornitologia de Catalunya 2008. Inclou els anys 2005, 2006, 2007 i 2008 (López & Clavell 2009). Us el podeu descarregar en format PDF clicant el següent enllaç:

INFORME DEL COMITÈ AVIFAUNÍSTIC DE CATALUNYA 2005, 2006, 2007 i 2008 (fitxer PDF, 2259Kb).Tercer Informe del Comitè Avifaunístic de Catalunya: 2014

El tercer informe del CAC inclou els anys 2009, 2010 i 2011 (Burgas et al. 2014). Us el podeu descarregar en format PDF clicant el següent enllaç:

INFORME DEL COMITÈ AVIFAUNÍSTIC DE CATALUNYA 2009, 2010 i 2011 (fitxer PDF, 1451Kb).Quart Informe del Comitè Avifaunístic de Catalunya: 2016

El quart informe del CAC inclou els anys 2012, 2013 i 2014 (Gil-Velasco et al. 2016). Us el podeu descarregar en format PDF clicant el següent enllaç:
 

INFORME DEL COMITÈ AVIFAUNÍSTIC DE CATALUNYA 2012, 2013 i 2014
Estadístiques d'ocells rars a Catalunya


Podeu descarregar en aquesta pàgina dos fitxers amb les estadístiques dels ocells considerats rars a Catalunya.

El primer dels arxius, "cac estadistica taxons v1", conté la relació de tots els taxons considerats rars a Catalunya que comptin amb almenys una citació homologada, bé sigui pel Comité de Rarezas de la SEO o pel propi Comitè Avifaunístic de Catalunya. S'hi indiquen l'espècie, la subespècie (quan es coneix), quin és actualment el Comitè competent per a aquest taxó, el nombre de citacions i d'exemplars homologats pel CAC, i el nombre de citacions i d'exemplars homologats en total a Catalunya.

CAC ESTADÍSTICA TAXONS V1 (fitxer PDF, 62Kb).

El segon dels arxius, "cac estadistica citacions v1", conté la relació de totes les citacions d'ocells considerats rars a Catalunya que hagin estat homologades, bé sigui pel Comité de Rarezas de la SEO o pel propi Comitè Avifaunístic de Catalunya. S'hi indiquen l'Espècie, la Subespècie (quan es coneix), el Codi de la citació quan aquestà és de la competència del CAC, l'any en que es va detectar l'ocell(s), la font d'informació (A=Ardeola, CAC=Informe del CAC), Província, Comarca, Municipi-Localitat, Dates, Autors, el Nombre d'exemplars, el sexe i/o edat si es coneixen (en cas contrari s'indica 'no'), l'existència o no de fotos i altres enregistraments, i finalment uns Comentaris si s'escau.

CAC ESTADÍSTICA CITACIONS V1 (fitxer Excel, 115Kb).

Qualsevol comentari o suggerència es pot fer arribar al nostre correu: cac@ornitologia.org
 
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
"Oficina tancada a causa de la COVID-19". Horari telefònic de dilluns a divendres de 9:30 a 14:30.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats