Institut Català d'Ornitologia


cursos - 27 de Març - 2 de Abril

27 de Març - 2 de Abril

cursos Calendari
Dilluns, 27 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Edifici Canadà. Parc empresarial de Viladecans (Viladecans)
Resum: Curs d'identificació d'ocells del Delta Llobregat
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/Consorci per a la Protecci&oacute; i Gesti&oacute; dels Espais Naturals del Delta del Llobregat/Ajuntament de Viladecans.

<strong>Codi</strong>: ID1

<strong>Classes te&ograve;riques</strong>:&nbsp;Edifici Canad&agrave;. Parc empresarial de Viladecans (Viladecans)&nbsp;(Transport p&uacute;blic: RENFE l&iacute;nies R2 i R2 sud, Estaci&oacute; de Viladecans, a 300m del curs).

<strong>Dates:</strong>&nbsp;dissabtes 25 mar&ccedil;, 8 d&#39;abril, 22 d&#39;abril, 6 de maig, 20 de maig, 10 de juny i 17 de juny.&nbsp;

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;:</strong> 22 de mar&ccedil;.

<strong>Professor:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#aj'>Abel Julien</a>&nbsp;i <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ab'>Arnau Bonan</a>

<strong>Descripci&oacute;</strong>: Aquest &eacute;s el curs per portar la teva afici&oacute; al seg&uuml;ent nivell. Apr&egrave;n a identificar els diferents d&#39;ocells amb sessions en aula on veur&agrave;s v&iacute;deos, fotografies i far&agrave;s tests online per aprendre ornitologia de camp, a m&eacute;s de con&egrave;ixer les t&egrave;cniques d&#39;identificaci&oacute; b&agrave;siques. En les sortides agafar&agrave;s experi&egrave;ncia en un ventall d&#39;ocells d&#39;h&agrave;bitats diferents de Catalunya, de la m&agrave; de professors amb anys d&#39;experi&egrave;ncia ensenyant ornitologia.

<strong>Horaris i continguts:</strong>&nbsp;

Dissabte 25 de mar&ccedil;. Aus aqu&agrave;tiques i passeriformes: 08:00-14:00 (camp) &middot; 15:30-18:30 (aula).

Dissabte 8 abril. Aus aqu&agrave;tiques: 08:00-14:00 (camp) &middot; 15:30-18:30 (aula).

Dissabte 22 abril. Ocells de bosc: 08:00-14:00 (camp) &middot; 15:30-18:30 (aula).

Dissabte 6 de maig:&nbsp;Aus de sec&agrave;: Sortida als secans de Ponent

Dissabte 20 de maig. Aus marines i mediterr&agrave;nies:&nbsp;08:00-14:00 (camp) &middot; 15:30-18:30 (aula).

Dissabte 10 de juny. Aus de muntanya:&nbsp;Sortida de tot el dia al Cad&iacute;.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Dissabte 17 de juny. Aus nocturnes: &middot;16:00-19:00 (aula) &middot;19:00-21:30 (camp). Sopar cloenda: 22:30.

<strong><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></strong><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_identificacio.html'><em>M&eacute;s informaci&oacute;</em></a>&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Zoo de Barcelona
Resum: Curs d&#039;introducció a l&#039;anellament del zoo de Barcelona
Descripció: <strong>Organitza:</strong>&nbsp; ICO/Zoo de Barcelona.

<strong>Codi:</strong> AZ1

<strong>Lloc:</strong> estacions d&#39;anellament properes a Barcelona.

<strong>Classes te&ograve;riques:</strong>&nbsp;Aula La Granja, Zoo de Barcelona&nbsp;(Entrada Zoo carrer Wellington, Barcelona).

<strong>Dates i horaris:&nbsp;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>Classes te&ograve;riques:</strong> del 27 al 30 de mar&ccedil; i del 3 al 6 d&#39;abril de 2017 de 19:00 a 20:30.</div>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>Classes pr&agrave;ctiques:&nbsp;</strong>dissabtes 1 i 8 d&#39;abril de 2017 de 08:00 a 14:00.</div>
<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;:</strong>&nbsp;23 de mar&ccedil;

<strong>Professors:&nbsp;</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ob'>Oriol Balt&agrave;</a>, <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ra'>Ra&uuml;l Aym&iacute;</a> i <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#cb'>Carles Barriocanal</a><em><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_anellament_zoo.html' target='_self'>M&eacute;s informaci&oacute;</a></em><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html' target='_blank'><strong>Inscripci&oacute;</strong></a>

Gràcies a PHP iCalendar

Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
"Oficina tancada a causa de la COVID-19". Horari telefònic de dilluns a divendres de 9:30 a 14:30.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats