Institut Català d'Ornitologia


Titular notícies

Divendres 7 Agost 2020
El Projecte de decret del Catàleg de la fauna salvatge autòctona amenaçada i d'altres aspectes relatius a la fauna salvatge autòctona protegida estarà sotmès a informació pública fins al 30 de setembre de 2020, moment fins el qual tothom que ho desitgi pot formular les al·legacions que cregui convenients.
 
L’expedient administratiu complet d'aquest Projecte es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat i inclou:     
  • Text del Projecte de decret del Catàleg de la fauna salvatge autòctona amenaçada i d’altres aspectes relatius a la fauna salvatge autòctona protegida.
  • Memòria general del Projecte.
  • Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades. 
Des de l'ICO tenim previst presentar algunes al·legacions al Projecte i ens agradaria fer-ho comptant també amb les consideracions que ens vulgueu fer arribar els socis. Així doncs, tots aquells que vulgueu vehicular les vostres al·legacions a través de l'ICO us animem a fer-nos-les arribar abans del dia 11 de setembre al següent correu electrònic: anuari@ornitologia.org.
 
Recordeu que al fer les al·legacions cal tenir molt presents els criteris establerts pel ministeri per catalogar les espècies. Podeu trobar-los aquí.

Dimecres 5 Agost 2020
L'Assemblea General Ordinària d'enguany, que inicialment estava convocada per al dia 20 de juny però que va quedar ajornada a causa de l'estat d'alarma, finalment tindrà lloc a la sala d'actes de l'Edifici El Sucre de Vic el proper 5 de setembre a les 11:00. 

Donat que enguany hi ha renovació de càrrecs, s’han preparat aquestes textos de presentació de tots els candidats que s’han presentat. Recordeu que a l’Assemblea d’enguany es renovarà el/la president/a i el tresorer, i una part dels vocals (dos en concret).

Segons el Reglament Intern, cada soci només pot votar un dels candidats presentats a cadascun dels càrrecs de vicepresident/a i secretari/ària general. Com que només s’ha presentat un candidat en cada cas, cada soci pot votar els dos candidats o només aquell que vulgui. En el cas dels càrrecs de vocal, de tots els candidats presentats se’n poden votar tants com places vacants hi hagi. Novament, com que només s’han presentat cinc candidats i hi ha cinc places vacants, cada soci podrà votar tots cinc candidats o només aquells que vulgui.

En cas de no poder assistir personalment us recordem que l’article 16 dels nostres Estatuts preveu la possibilitat de delegar el vostre vot en un altre soci i que cada soci assistent només pot portar fins a cinc vots delegats.

Des d'aquest enllaç podeu descarregar-vos la carta de convocatòria, on trobareu l'ordre del dia i la butlleta de delegació de vot.

La Junta Directiva

Dimarts 14 Juliol 2020
Les dades fins a finals del mes de juny ens indiquen que la temporada de nidificació està seguint força bé en general, quant a la producció de joves.

Fins la primera setmana de juliol veiem que la productivitat de les espècies més representatives es manté força positiva, tot i que no tant com a finals de maig. La mitjana de la productivitat d'aquestes espècies actualment és un 22,9% superior a la productivitat mitjana dels anys 2000-2019.

Sembla doncs de moment, que les condicions meteorològiques d'enguany han afavorit molt la reproducció de la majoria espècies.

Només el tallarol de garriga, la boscarla de canyar i la mallerenga blava tenen productivitats negatives, sent, respectivament, un 75%, un 4,2% i un 3,3% inferiors a la mitjana dels anys 2000-2019. 

I també, podria ser que el desconfinament hagi fet que el percentatge de diferència entre enguany i la mitjana dels anys anteriors hagi baixat del 50% (de finals de maig) al 23% (de principis de juliol)?
 
  


Dimecres 8 Juliol 2020
Ja tenim disponible el número 58 de l'Abellerol (estiu 2020)

El podeu descarregar aquí.

Divendres 3 Juliol 2020
L’Institut Català d’Ornitologia anuncia la primera convocatòria de les proves d’accés a anellador auxiliar i expert de 2020 en les dates següents:

- dissabte 11 de juliol 2020, Can Jordà, Santa Susanna: PROVA D'ACCÉS A ANELLADOR EXPERT.

La prova d’accés a anellador expert consistirà d’una part pràctica i d'una teòrica que es durà a terme en el transcurs d'una sessió del projecte SYLVIA i tindrà lloc de 8:00 h a 15:00 h. A la prova pràctica es valoraran especialment les habilitats relacionades amb l’extracció dels ocells de les xarxes i la seva manipulació posterior, el muntatge de xarxes japoneses i l'aplicació correcte dels codis dels estàndards. També s’avaluarà la presa de dades biomètriques i de muda. La prova teòrica consistirà en un qüestionari de preguntes sobre la pràctica de l’anellament, a més d’un apartat específic sobre datació i un altre sobre identificació. Telèfon de contacte 656 327 223. No està permesa la presència a les proves d’altres anelladors i persones que no s’examinin.

- dimarts 7 de juliol 2020, Museu Blau (Plaça Leonardo da Vinci, 4-5, 08019 Barcelona): PROVA D'ACCÉS A ANELLADOR AUXILIAR.

La prova d'accés a anellador auxiliar tindrà lloc de 18:00 a 19:30 h. La prova és teòrica i consistirà en un qüestionari sobre la pràctica de l’anellament i d'un apartat específic sobre identificació.

En ambdues proves, es podran consultar els apunts, guies de camp i d’altres llibres similars sobre muda, datat i sexat d’ocells que cadascú cregui necessari. Aquest material, però, serà exclusivament d’ús particular i cada persona només podrà utilitzar el seu propi material de consulta.

Us recordem que per presentar-se a les proves d'accés a anellador, cal lliurar abans el full d’aval signat per dos anelladors experts i els fulls per a anelladors en formació on es faci constar que s'han processat i extret de les xarxes un mínim de 500 ocells de 50 espècies diferents (per a l'expert) o 300 ocells de 30 espècies (per a l’auxiliar) i fer efectius els drets d’examen (6 euros). Aquests documents es poden enviar en format digital per correu electrònic a l’adreça ico@ornitologia.org o presentar-los directament el mateix dia de la prova. En tots els casos cal inscriure’s a la prova amb antelació a ico@ornitologia.org abans del 6 de juliol. Tots aquells que ja hagin fet alguna prova d’anellador expert prèviament i vulguin presentar-se a una nova convocatòria, hauran d’acreditar, mitjançant els fulls d’anelladors en formació, que han processat i extret de les xarxes un mínim de 250 ocells de 25 espècies diferents des de la data de l’última prova no superada.

Nota important. A causa de la Covid-19, enguany alguns anelladors en formació probablement no heu pogut anellar els ocells mínims per presentar-vos a les proves. En aquests casos, s’ha programat una nova prova per al mes d’octubre, però els anelladors interessats cal que ho indiqueu durant aquest mes de juliol.

Feed RSS de notícies
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona

VACANCES FINS AL 7 DE SETEMBRE

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats