Institut Català d'Ornitologia


Titular notícies

Dilluns 10 Abril 2017
Us comuniquem que l’assemblea general de l’ICO d’enguany tindrà lloc el dissabte dia 10 de juny a Lleida. Oportunament rebreu el programa d'actes paral·lels i les activitats previstes pel matí del diumenge dia 11

Dilluns 10 Abril 2017
Reflexions de l’Institut Català d’Ornitologia sobre la utilització de productes basats en el principi actiu Nicarbazina per a l’esterilització de coloms urbans
 
Davant les notícies i informacions variades aparegudes aquestes darreres setmanes pel que fa a l’ús de Nicarbazina per gestionar la població de coloms a la ciutat de Barcelona, l’Institut Català d’Ornitologia creu convenient fer públiques algunes reflexions sobre la situació del coneixement científic d’aquest principi actiu, la seva situació legal, la seva acceptació social i, en el fons, la idoneïtat de l’ús de Nicarbazina per al control d’algunes espècies d’aus urbanes, especialment el colom domèstic.
 
Tot i que la situació legal d’aquest agent químic encara no està del tot clara (no és ni del tot considerat com un biocida, ni tampoc com un medicament), el seu ús per regular i limitar la població reproductora dels coloms en ambient urbà està documentat i existeix des de fa alguns anys. Tot i això, l’ICO considera que la gestió dels conflictes derivats de la convivència dels humans amb la fauna dins de l’espai urbà passa per una millora de l’hàbitat, limitant de forma natural o artificial els recursos alimentaris descontrolats, els indrets de reproducció, els grans dormidors dins d’edificis abandonats i/o històrics, així com per una major sensibilització i educació ciutadana. L’ús de productes químics o farmacològics per reduir la població no pot ser mai l’únic instrument de gestió, ja que una població amb recursos alimentaris sobrers i llocs on criar sense control, seguirà tenint individus en excés, encara que una part d’ells s’alimentin amb aliment esterilitzant. Sens dubte, una estratègia de control basada únicament en l’ús de productes anticonceptius difícilment podrà resoldre el problema.
 
A més d’aquesta visió integral i integrada de la gestió de les espècies en entorn urbà, que considerem necessària, hi ha la necessitat de tenir més dades reals, fefaents i contrastades, en els nostres entorns i hàbitats, que demostrin que el producte no afecta negativament l’ecosistema urbà i les seves espècies salvatges, provocant-los una davallada de la fertilitat.
 
Des de l’ICO demanem que es realitzin estudis locals, seriosos i científicament ben dissenyats,
per avaluar, tant els resultats i l’efectivitat o no del sistema emprat, com dels possibles efectes
secundaris d’aquest principi actiu sobre altres espècies urbanes que poden consumir-lo. A Barcelona és especialment important comprovar que no s’afecta negativament a espècies vulnerables com ara la gralla Corvus monedula i el falcó pelegrí Falco peregrinus (depredador de coloms).
 
Animem les Administracions Locals, les Universitats i altres centres de recerca independents i de solvència científica contrastada, a investigar sobre aquest tema en situacions reals i naturals
i sobre altres aspectes que afecten de forma molt propera la població, per tal de garantir una convivència pacífica entre la fauna i els ciutadans en l’entorn urbà. Aquesta informació seria bàsica per dissenyar un pla global d’actuació per al control de la fauna urbana.
 
La Junta Directiva
INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA

Dilluns 10 Abril 2017
L’Institut Català d’Ornitologia anuncia la primera convocatòria de les proves d’accés a anellador auxiliar i expert de 2017 en les dates següents:

- diumenge 7 de maig 2017, Can Jordà, Santa Susanna: PROVA D'ACCÉS A ANELLADOR EXPERT.
La prova d’accés a anellador expert consistirà d’una part pràctica que començarà a les 8:00 h i d’una part teòrica que tindrà lloc de 16:00 a 19:00 h. A la prova pràctica es valoraran especialment les habilitats relacionades amb el muntatge de xarxes japoneses, l’extracció dels ocells de les xarxes i la seva manipulació posterior. També s’avaluarà la presa de dades biomètriques i de muda. La prova teòrica consistirà en un qüestionari de preguntes sobre la pràctica de l’anellament, a més d’un apartat específic sobre datació i un altre sobre identificació. Telèfon de contacte 656 327 223. No està permesa la presència a les proves d’altres anelladors i persones que no s’examinin.

- dimarts 2 de maig 2017, Museu Blau (Plaça Leonardo da Vinci, 4-5, 08019 Barcelona): PROVA D'ACCÉS A ANELLADOR AUXILIAR.
La prova d'accés a anellador auxiliar tindrà lloc de 18:00 a 20:00 h. La prova és teòrica i consistirà en un qüestionari sobre la pràctica de l’anellament i d'un apartat específic sobre identificació.
En ambdues proves, es podran consultar els apunts, guies de camp i d’altres llibres similars sobre muda, datat i sexat d’ocells que cadascú cregui necessari. Aquest material, però, serà exclusivament d’ús particular i cada persona només podrà utilitzar el seu propi material de consulta.
Us recordem que per presentar-se a les proves d'accés a anellador cal haver lliurat abans a l'Oficina de l’ICO el full d’aval signat per dos anelladors experts i els fulls per anelladors en formació on es faci constar que s'han processat i extret de les xarxes un mínim de 500 ocells de 50 espècies diferents (per a l'expert) o 300 ocells de 30 espècies (per a l’auxiliar). Tots aquells que ja hagin fet alguna prova d’anellador expert prèviament i vulguin presentar-se a una nova convocatòria, hauran d’acreditar, mitjançant els fulls d’anelladors en formació, que han processat i extret de les xarxes un mínim de 250 ocells de 25 espècies diferents des de la data de l’última prova no superada. La data límit i improrrogable per lliurar aquests documents i fer efectius els drets d’examen (6 euros) és el dia 28 d’abril.

 

Dilluns 10 Abril 2017
Finalment ha començat una nova edició de la campanya d’anellament de primavera als Aiguamolls de l’Empordà i que durarà fins al 30 de maig. Les persones que vulguin participar, ja sigui ajudant als anelladors experts o com a anelladors en formació, cal que es posin en contacte amb l’Oriol Clarabuch (clarabuch@gmail.com).

Us recordem que l’any passat es va crear una aplicació web on poder veure les captures diàries de la campanya dels Aiguamolls. Per entrar-hi cal anar a: apps.ornitologia.org/anella/migra
Anant a Dades podreu veure les captures de l’estació del Barracot.

Dilluns 10 Abril 2017
L'1 de març va començar la tercera temporada de camp del Nou Atles dels ocells nidificants de Catalunya.

Després dels primer dos anys, ja s'ha cobert gran part de les demarcacions de Girona i Barcelona, on queda una vintena de quadrats pendents d'assignar. A la meitat occidental de Catalunya, en canvi, encara queden força quadrats pendents, i aquest any caldrà centrar els esforços en aquestes zones: des de la Terra Alta al Pallars Sobirà.

Una vegada més, convoquem tots els ornitòlegs catalans a participar al Nou Atles dels ocells nidificants de Catalunya. Us animem a responsabilitzar-vos dels mostreigs de quadrats de 10x10 km. Cada quadrat es pot cobrir fàcilment en almenys un parell de caps de setmana. Tria el teu quadrat i posa't en contacte amb nosaltres (atles@ornitologia.org).

Esperem que us animeu participar d'aquest gran projecte mentre gaudiu del territori i dels ocells!

Feed RSS de notíciesSeu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa