Institut Català d'Ornitologia


Titular notícies

Dimarts 26 Novembre 2019
L’Institut Català d’Ornitologia anuncia la segona convocatòria de les proves d’accés a anellador auxiliar i expert de 2019 en les dates següents:

- dissabte 11 de gener 2020, Can Jordà, Santa Susanna: PROVA D'ACCÉS A ANELLADOR EXPERT.
La prova d’accés a anellador expert consistirà d’una part pràctica que començarà a les 8:00 h i d’una part teòrica que tindrà lloc de 16:00 a 19:00 h. A la prova pràctica es valoraran especialment les habilitats relacionades amb el muntatge de xarxes japoneses, l’extracció dels ocells de les xarxes i la seva manipulació posterior. També s’avaluarà la presa de dades biomètriques i de muda. La prova teòrica consistirà en un qüestionari de preguntes sobre la pràctica de l’anellament, a més d’un apartat específic sobre datació i un altre sobre identificació. Telèfon de contacte 656 327 223. No està permesa la presència a les proves d’altres anelladors i persones que no s’examinin.

- dimarts 7 de gener 2020, Museu Blau (Plaça Leonardo da Vinci, 4-5, 08019 Barcelona): PROVA D'ACCÉS A ANELLADOR AUXILIAR.
La prova d'accés a anellador auxiliar tindrà lloc de 18:00 a 20:00 h. La prova és teòrica i consistirà en un qüestionari sobre la pràctica de l’anellament i d'un apartat específic sobre identificació.
En ambdues proves, es podran consultar els apunts, guies de camp i d’altres llibres similars sobre muda, datat i sexat d’ocells que cadascú cregui necessari. Aquest material, però, serà exclusivament d’ús particular i cada persona només podrà utilitzar el seu propi material de consulta.
Us recordem que per presentar-se a les proves d'accés a anellador cal haver lliurat abans a l'Oficina de l’ICO el full d’aval signat per dos anelladors experts i els fulls per anelladors en formació on es faci constar que s'han processat i extret de les xarxes un mínim de 500 ocells de 50 espècies diferents (per a l'expert) o 300 ocells de 30 espècies (per a l’auxiliar). Tots aquells que ja hagin fet alguna prova d’anellador expert prèviament i vulguin presentar-se a una nova convocatòria, hauran d’acreditar, mitjançant els fulls d’anelladors en formació, que han processat i extret de les xarxes un mínim de 250 ocells de 25 espècies diferents des de la data de l’última prova no superada. La data límit i improrrogable per lliurar aquests documents i fer efectius els drets d’examen (6 euros) és el dia 2 de gener.

Dimarts 26 Novembre 2019
Jornada tècnica al Museu de Ciències Naturals
Pl. Leonardo da Vinci, 4-6. 08019 Barcelona
Dijous 28 de novembre 2019, 9 a 14h.

Més info: https://bit.ly/2QNhFNw

Inscripcions: https://bit.ly/2KVS0hL

Dimarts 26 Novembre 2019
La presència d’aus protegides en edificis està regulada pel Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril. Aquest text indica que no es pot dur a terme cap intervenció que pugui afectar ni destruir cap lloc de nidificació o refugi (els nius i refugis també estan protegits fora de l'època de cria i encara que no estiguin ocupats). En cas que sigui necessari fer-ho caldrà sol·licitar una autorització excepcional als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya abans d'iniciar qualsevol actuació.

En aquest context, l'ICO ajuda a protegir els nius dels ocells facilitant l’accés a la informació recollida pels projectes de ciència ciutadana Nius.cat i Orenetes.cat a la Generalitat i les administracions locals. A més, ben aviat posarem en marxa un servei en línia de consulta per poder informar de la presència de nius a indrets urbans on es vulgui fer alguna intervenció.

Els promotors d’intervencions en edificis, però, són els que tenen la responsabilitat última de comprovar la possible presència d’espècies protegides pels propis mitjans abans d’iniciar qualsevol classe d’actuació ja que, atenent a la normativa vigent, la destrucció o simple molèstia de llocs de cria o refugi d'espècies protegides pot comportar l'aturada de l'obra i ser constitutiu de delicte penal o sanció administrativa.

És per aquesta raó que cada cop se sol·licita més el suport de professionals que puguin constatar la possible presència o no de nius en edificis o que puguin donar suport en relació amb les actuacions que convindria fer en cas de presència de nius.

Des de l'ICO volem confeccionar un llistat d’empreses o professionals que donin aquest tipus de servei de cara a facilitar el contacte amb aquells promotors o particulars que ho requereixin.

Si vols formar part d'aquest llistat, omple aquest formulari.

 

Dimarts 26 Novembre 2019
Diponible l’informe d’Aranzadi amb els totals d’anellament per a 2018: https://bit.ly/2OJolcS

També disponibles els informes d’anys anteriors a: https://bit.ly/2XNicQO

Dimarts 26 Novembre 2019
Se sol·licita informació sobre becs planers marcats amb gps a França i Holanda sobre ecologia i comportament a través d’aquest formulari: https://bit.ly/2Dec0bk
 
Un exemplar d’aquest projecte amb anella AXVJ es va observar al delta del Llobregat el passat 2 d’octubre.

Adreça de contacte: Tamar Lok (tamar-lok@nioz.nl)

Feed RSS de notíciesSeu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats