Institut Català d'Ornitologia


Titular notícies

Projecte Sylvia: la temporada de nidificació de 2021 ha estat bona per les espècies més representatives

Divendres 24 Setembre 2021


Les dades comparades entre la productivitat acumulada de tota la temporada de nidificació de les espècies més representatives durant el 2021 i la productivitat mitjana dels anys anteriors, semblen indicar que la productivitat acumulada final ha estat força positiva.
 
Les espècies amb una producció de joves per sobre de la mitjana han estat la majoria. Destaquen en aquest sentit, el tord comú, el cargolet, la cuereta torrentera i el gafarró.
 
En sentit contrari, les úniques espècies amb una productivitat inferior a la mitjana han estat el tallarol de garriga i el pardal comú.
 
 

 


Últimes Notícies
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
"Oficina tancada a causa de la COVID-19". Horari telefònic de dilluns a divendres de 9:30 a 14:30.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats