Institut Català d'Ornitologia


Titular notícies

Sobre la utilització de productes basats en el principi actiu Nicarbazina per a l’esterilització de coloms urbans

Dijous 20 Agost 2020


El mes de març de 2017 ja vam fer pública una nota sobre la posició de l’ICO en relació a l’ús de la Nicarbazina per gestionar la població de coloms a la ciutat de Barcelona.

Llavors dèiem que, més enllà dels dubtes legals en quant a la consideració farmacològica d’aquest agent químic, no es podia afrontar una estratègia de control únicament fent ús de productes anticonceptius, alhora que consideràvem necessari disposar de més dades que demostressin que el producte no afectava negativament l’ecosistema urbà i la fertilitat d’altres espècies salvatges. Concretament els nostres dubtes se centraven sobre els efectes secundaris d’aquest principi actiu sobre espècies vulnerables com la gralla o el falcó pelegrí, aquesta darrera una espècie que caça coloms, així com d’altres espècies granívores com el pardal i la tórtora turca.

Acabàvem el nostre escrit animant als diversos centres de recerca a investigar més en aquest camp. Ara, recentment, ha sortit un d’aquests treballs de la mà del Museu de Ciències Naturals i de l’Agència de Salut Pública que conclou que aquest producte és poc efectiu per controlar la població de coloms.

Des de l’ICO donem la benvinguda a tot treball científic sobre aquest tema que sigui acurat i rigorós i, aquest, sens dubte ho és. No es poden negar les evidències científiques clares o interpretar-les de forma tendenciosa sinó que cal tenir-les molt en compte a l'hora de fer una bona gestió de la població de coloms a la ciutat.

La Junta Directiva

Últimes Notícies
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
"Oficina tancada a causa de la COVID-19". Horari telefònic de dilluns a divendres de 9:30 a 14:30.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats