Institut Català d'Ornitologia


Titular notícies

L’anellament d’ocells davant del brot d’influença aviària

Divendres 3 Març 2017


Com ja sabeu, el passat  20 de febrer de 2017 la Generalitat va confirmar la detecció del virus de la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP), H5N8, en una cigonya salvatge, trobada morta al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. D’altra banda, el dimecres 22 de febrer es va confirmar un focus d’influença aviària, del tipus H5N8, en una granja de recria d’ànecs a l’aire lliure destinats a l’engreix del municipi de Sant Gregori, al Gironès.

Des del Departament d’Agricultura es recorda que la influença aviària és una malaltia que afecta les aus i que el subtipus H5N8 no es transmet a les persones.

Tot i això,  a les zones de protecció i vigilància per focus confirmats (vegeu l’enllaç per accedir al mapa més avall) NO ES POT ANELLAR.

D’altra banda, la campanya d’anellament per al seguiment de la migració prenupcial dels Aiguamolls (Piccole Isole) que havia de començar el dia 2 de març queda suspesa momentàniament per acomplir amb els protocols sanitaris de seguretat.

Fora de les zones de protecció i vigilància es pot seguir anellant, tot i que s’aconsella extremar les mesures d’higiene segons els punts que s’esmenten a continuació.
Recomanacions per als anelladors com a precaució davant la influença aviària
 
En primer lloc, cal assenyalar que no existeix en l’actualitat cap cas documentat de transmissió directa de la influença aviària d’ocells salvatges a persones. No obstant això, existeixen d’altres malalties en els ocells contra les quals les mesures que s’esmenten a continuació s’haurien  d’aplicar en tot moment.
 
  • Reduir el contacte amb els ocells el temps mínim necessari. 
  • No tocar-se la boca ni la cara, ni menjar, beure o fumar, mentre es manipula l’ocell o es tenen les mans brutes (és bo tenir a mà un desinfectant tipus alcohol glicerinat, especialment quan algú s’embruti amb femtes). 
  • Rentar-se les mans amb sabó o alguna solució desinfectant després de manipular els ocells o les bosses que s’hagin emprat i sempre abans d’ingerir qualsevol aliment. Cal tenir present que només una cigarreta pot ser una font de contagi si es manipula amb les mans brutes. 
  • Les ferides o llagues s’hauran de tapar convenientment abans d’iniciar la sessió d’anellament. 
  • No s’han d’agafar mai les bosses amb les dents o qualsevol estri que hagi estat en contacte amb els ocells. 
  • En el cas dels ocells aquàtics, es recomana la seva manipulació amb guants i màscara, i que l’activitat de marcatge es realitzi a l’aire lliure. Per a la resta d’espècies no es considera necessari donat el baix risc de transmissió. 
  • S’hauran de prendre mesures especials de precaució quan es manipulin ocells malalts o es faci la dissecció d’ocells morts per malaltia. En aquests casos es recomana la utilització de guants quirúrgics i de mascareta. 
  • Els excrements acumulats en les bosses i col·lectors s’hauran de netejar a l’aire lliure i mai a l’interior de una habitació o similar, on es pugui inhalar el polsim que es desprèn de les dejeccions seques. 
  •  Actualment es recomana que s’extremi la neteja de les bosses i de qualsevol dels estris que s’utilitzin durant la captura i manipulació dels ocells. Les bosses s’haurien de desinfectar regularment rentant-les amb llegiu o en altes temperatures (60º o més), separades de la resta de la roba. 
  • Resulta aconsellable netejar les bosses entre diferents sessions d’anellament i minimitzar el nombre d’ocells que es posen a cada bossa en la mateixa sessió d’anellament. Això és especialment important en el cas de les aus aquàtiques i especialment en les anàtides. 
 
Què podem fer davant la troballa d’ocells ?
 
Els ornitòlegs podem ser un col·lectiu de gran importància a l’hora de detectar algun focus de la malaltia davant la troballa d’ocells morts o malalts. És important que tots estiguem vigilants davant l’aparició de casos sospitosos d’ocells morts o malalts. Els ocells aquàtics (anàtides i limícoles) estan entre els ocells salvatges més vulnerables a aquesta malaltia. És obvi que davant la troballa d’ocells morts s’ha d’emprar el sentit comú, ja que no és rar trobar ocells morts per causes naturals (ocells atropellats, ofegats en una bassa, electrocutats, etc.).. De tota manera, es recomana a tothom que es trobi amb algun episodi que sembli fora del que es pugui considerar normal, que ho comuniqui als responsables dels espais naturals o en el seu defecte a la Generalitat o autoritats competents.

Informació general:
ttp://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/sanitat-animal/dar_programes_sanitaris_aviram/dar_influenca_aviaria/
 
Situació a Catalunya:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/sanitat-animal/dar_programes_sanitaris_aviram/dar_influenca_aviaria/dar_situacio_actual/dar_situacio_catalunya/
 
Zones de protecció i vigilància per focus confirmats o sospites d’influença aviària:
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/sanitat-animal/influenca-aviaria/imatges/fitxers-binaris/170224-focus-confirmats-o-sospites-dIA-Catalunya.jpg

Municipis inclosos en les zones de protecció i vigilància establerts amb motiu de la influença aviària H5N8:
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/sanitat-animal/influenca-aviaria/enllacos-documents/fitxers-binaris/municipis-inclosos-zones-proteccio-vigilancia-establertes-motiu-influenca-aviaria-h5n8.pdf


La cigonya PARIS CK3280

La cigonya que es va trobar morta als Aiguamolls per grip aviar estava anellada (anella PARIS CK3280 / AWXB) i probablement va arribar a Cataluña durant el mes de setembre o octubre.

Sabem que aquesta cigonya es va anellar a Alsàcia, França, com a poll el 2008 i gràcies al portal de marques especials, tenim coneixement d’alguns moviments. Així, hi ha observacions a Cataluña el 2009 a Lleida, tant en el centre urbà com a l’abocador de Montoliu.

Durant 2017 no hi ha observacions a Lleida, encara que el patró observat anteriorment ens podria fer sospitar que hi hagi estat durant novembre i desembre.

En canvi, hi ha una observació d’aquesta cigonya el 2017 als Aiguamolls el 18 de gener i, per tant, sembla que podria haver passat l’hivern aquesta zona  junt amb els prop de 900 exemplars censats al Parc.

Aquest exemple i el fet de poder interpretar el seu historial ha estat molt útil per conèixer el desplaçament d’aquesta cigonya i ens dóna una idea de la importància de fer lectures regulars dels ocells amb anelles de color i entrar-les al portal de marques especials (http://marques.ornitologia.org/).

Últimes NotíciesSeu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa