Institut Català d'Ornitologia


cursos - Abril de 2019

Abril de 2019

cursos Calendari
Dilluns, 1 de Abril
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Z1. Curs d'introducció a l'anellament al Zoo de Barcelona
Descripció: <strong>Codi</strong>: Z1

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/Zoo de Barcelona

<strong>Dates i horaris:&nbsp;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em><strong>Classes te&ograve;riques:</strong></em> de&nbsp;l&#39;1al 4 d&#39;abril&nbsp;i del 8&nbsp;al 13&nbsp;d&#39;abril de 19:00 a 20:30.</div>

<div style='margin-left: 40px;'><em><strong>Classes pr&agrave;ctiques:</strong></em>&nbsp;dissabtes 6&nbsp;i 13&nbsp;d&#39;abril&nbsp;de 08:00 a 14:00.</div>


<strong>Professor:</strong> <a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ob'>Oriol Balt&agrave;</a>, <a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ra'>Ra&uuml;l Aym&iacute;</a> i <a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#cb'>Carle Barriocanal.</a>

<strong>Descripci&oacute;:&nbsp;</strong>Aquests cursos d&rsquo;introducci&oacute; s&oacute;n una mica m&eacute;s avan&ccedil;ats i complets que els de tipus intensiu. La seva major durada permet tractar m&eacute;s extensament els principals conceptes te&ograve;rics i s&oacute;n, per tant, un complement ideal als cursos intensius d&rsquo;introducci&oacute;. Tamb&eacute; s&oacute;n una molt bona opci&oacute; com a primer curs d&rsquo;introducci&oacute; per aquells que vulguin una primera aproximaci&oacute; m&eacute;s detallada. No &eacute;s imprescindible tenir coneixements previs sobre anellament ni ornitologia, tot i que &eacute;s &uacute;til tenir certa pr&agrave;ctica en identificaci&oacute; d&rsquo;ocells.

&nbsp;
<h3>

<a href='http://www.ornitologia.org/ca/Activitats/cursos.html#z1'>Inscripci&oacute;</a></h3>


En col&middot;laboraci&oacute; amb:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w129-h90/mm/image/queoferim/formacio/logo_zoo.gif' style='width: 129px; height: 90px;' />
Dissabte, 6 de Abril
Hora: Event diario
Resum: HERPETO1. Amfibis i rèptils de Catalunya, estat actual i aplicacions a la recerca.
Descripció: <p><strong>Codi:</strong>&nbsp;HERPETO1

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;GRENP (Grup de recerca de l&rsquo;Escola de la Natura de Parets del Vall&egrave;s).

<strong>Lloc</strong>: <a href='https://www.google.es/maps/place/Oficina+del+Parc,+08479,+Barcelona/@41.7597135,2.4282177,471m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a4d2f203d7780b:0xbdb06da3071dab54!8m2!3d41.7597095!4d2.4304064'>Estaci&oacute; Biol&ograve;gica del Montseny (Centre de Fontmartina).</a>

<strong>Dates</strong>: 6 i 7 d&#39;abril

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;06/04/2019 de 09:00 a 22:00 i 07/04/2019 de 09:00 a 15:00.

<strong>Estada:</strong> Centre de Fontmartina amb 14 places en lliteres, cuina, dutxes, serveis, aula de formaci&oacute; i Internet. El curs inclou nom&eacute;s pernoctaci&oacute; i dret d&rsquo;&uacute;s de cuina i instal&middot;lacions. Cal portar roba de llit o sac, coixinera, tovalloles i menjar per als &agrave;pats. Vegeu les caracter&iacute;stiques de l&rsquo;equipament <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/serveis/fontmartina.html'>aqu&iacute;.</a>

<strong>Guia:</strong>&nbsp;Albert Montori (UB), Daniel Fern&aacute;ndez-Guiberteau (GRENP), Salvador Carranza (IBE-UPF/CSIC), F&egrave;lix Amat (Museu de Granollers) i Marc Franch (UdG).

<strong>Descripci&oacute;</strong>:&nbsp;Curs dirigit a herpet&ograve;legs, naturalistes, bi&ograve;legs en general i afeccionats interessats en l&rsquo;herpetologia. El curs far&agrave; un introducci&oacute; a l&rsquo;herpetofauna catalana i aprofundir&agrave; en les diferents t&egrave;cniques de recerca en l&rsquo;estudi d&rsquo;aquest grup (estudis gen&egrave;tics, distribuci&oacute; amb eines GIS, metodologia de camp, bioseguretat,...). El dissabte en fer-se fosc hi haur&agrave; una sortida nocturna per localitzar amfibis i el diumenge a migdia una di&uuml;rna dirigida a l&rsquo;observaci&oacute; de r&egrave;ptils. Per causa de les condicions meteorol&ograve;giques, hi pot haver variacions en les sortides de camp.

<strong>Preu:</strong>&nbsp;56 &euro;&nbsp;per persona (amb allotjament). 45 &euro;&nbsp;(sense allotjament).Nombre m&agrave;xim d&rsquo;inscripcions 25.

Disponibilitat d&rsquo;allotjament. 12 places<strong>Programa:</strong>

&nbsp;

Dissabte:9 -10 Recepci&oacute; de participants

10:00 -11:00 Caracter&iacute;stiques dels amfibis a tenir en compte per fer recerca (Albert Montori).

11:00-11:30 Pausa

11:30 -13:00 Caracter&iacute;stiques dels r&egrave;ptils a tenir en compte per fer recerca (Daniel Fernandez-Guiberteau).

13:00-14:00 Noves estrat&egrave;gies en l&rsquo;estudi de la distribuci&oacute; de l&rsquo;herpetofauna: dels atlas a les eines GIS (Marc Franch).

16:30-17:30 Estudis en el camp de la gen&egrave;tica: Aplicaci&oacute; pr&agrave;ctica de les noves eines moleculars. (Salvi Carranza).

17:30- 18:15 Els casos conflictius en la identificaci&oacute; de les larves i els adults d&rsquo;amfibis (Albert Montori)

18:15-19:00 pausa

19:00-20:00 La bioseguretat, una estrat&egrave;gia de treball imprescindible davant les amenaces actuals. Daniel Fern&agrave;ndez Guiberteau.

20:30 Sortida nocturna

&nbsp;

Diumenge:09:00-10:00 Els casos conflictius en la identificaci&oacute; dels r&egrave;ptils (Daniel Fern&agrave;ndez-Guiberteau).

10:00-11:00 L&rsquo;herpetofauna davant de la crisi de biodiversitat i el canvi clim&agrave;tic (Albert Montori).

11:00-11:30 Pausa

11:30-12:30 El projecte Life-trit&oacute; del Montseny (F&egrave;lix Amat)

13-15.- Sortida de camp.<span style='font-size:14px;'><a href='http://www.ornitologia.org/ca/Activitats/ebm_montseny.html#herpeto1'>Inscripci&oacute;</a></span></p>
Dissabte, 13 de Abril
Hora: Event diario
Resum: S5. Sortida als Espais Naturals de Ponent. (Primavera)
Descripció: <strong><font color='#ff0000'><span style='caret-color: rgb(255, 0, 0);'>Places exhaurides</span></font>Codi: </strong>S5

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Lloc de trobada:</strong> <a href='https://www.google.es/maps/place/Punt+d'Informaci%C3%B3+d'Utxesa/@41.49188,0.5084368,169m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x12a724384d1e096d:0xd1db6999339780a0!8m2!3d41.4918787!4d0.509153'>La Fuster&iacute;a. Centre d&#39;informaci&oacute; d&#39;Utxesa.</a>

<strong>Dates:</strong>&nbsp;13 i 14 d&#39;abril del 2019.

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;Dissabte de 8:30 fins que es faci fosc (amb parada per dinar) i diumenge de 8:30 a 13:30

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#jb'>Juan Bernal</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;Sortida cap de setmana, adre&ccedil;ada a detectar el major nombre d&rsquo;esp&egrave;cies durant el pas pre-nupcial, treballarem zones humides, secans, conreusi boscos de ribera.<strong>Allotjament:</strong> A c&agrave;rrec dels assistents. Es pot dormir a l&#39;alberg de Torres de Segre per un preu redu&iuml;t. Contactar amb Juan Bernal per aquesta opci&oacute;:&nbsp;j.bernal.g@gmail.comUn 20% de l&#39;import de la quota s&#39;ingressa com a donatiu a La Fusteria, l&#39;espai d&#39;interpretaci&oacute; del medi natural de Torres de Segre.

Amb la col&middot;laboraci&oacute; de:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w271-h97/mm/image/queoferim/formacio/logo_utxesa.jpg' style='width: 271px; height: 97px;' />
Dissabte, 20 de Abril
Hora: Event diario
Resum: S9. Sortida als Secans
Descripció: <strong>Dates:</strong>&nbsp;20 abril

<strong>Guia:</strong>&nbsp;Xavier Riera

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;Aquesta &eacute;s una activitat id&ograve;nia per descobrir alguns dels secans m&eacute;s orientals de les comarques de Lleida: Belianes, Anglesola i Bellmunt. En aquest cas, les especialitats no s&oacute;n pas les gangues o les xurres &mdash;com en els secans m&eacute;s occidentals&mdash; sin&oacute; que ho s&oacute;n algunes esp&egrave;cies com el gaig blau, l&rsquo;esparver cendr&oacute;s, el sis&oacute; i el torlit, que presenten en aquests espais densitats for&ccedil;a destacades. Us proposem, per tant, fer un cop d&#39;ull a tres dels secans de l&rsquo;Urgell i la Noguera que, en ocasions, queden una mica a l&rsquo;ombra dels seus parents de l&rsquo;oest.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style='font-size:16px;'><a href='http://ornitologia.org/ca/Activitats/sortides.html#s9'>Inscripci&oacute;</a></span>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats