Institut Català d'Ornitologia


cursos - 2019

2019

cursos Calendari
Dissabte, 19 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: La fusteria. Punt d'informació d'Utxesa.
Resum: S1. Sortida de cap de setmana als Espais Naturals de Ponent (hivern)
Descripció: <strong><font color='#ff0000'><span style='caret-color: rgb(255, 0, 0);'>Places exhaurides</span></font>Codi: </strong>S1

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/TDSNaTur&nbsp;

<strong>Lloc de trobada:</strong> <a href='https://www.google.es/maps/place/Punt+d'Informaci%C3%B3+d'Utxesa/@41.49188,0.5084368,169m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x12a724384d1e096d:0xd1db6999339780a0!8m2!3d41.4918787!4d0.509153'>La Fuster&iacute;a. Centre d&#39;informaci&oacute; d&#39;Utxesa.</a>

<strong>Dates:</strong>&nbsp;19 i 20 de gener del 2019.

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;Dissabte de 8:30 fins que es faci fosc (amb parada per dinar) i diumenge de 8:30 a 13:30

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#jb'>Juan Bernal</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;Sortida de cap de setmana en la que farem un recorregut per diferents ecosistemes de ponent per descobrir les seves aus hivernants. Participareu en els censos de corbs marins, mil&agrave; reial i/o arpelles. El diumenge al mat&iacute; es visitar&agrave; el Congost de Santa Anna, en busca d&rsquo;aus rup&iacute;coles o b&eacute; els escarpes del Cinca-Segre-Ebre, en funci&oacute; del que lo guia hagi detectat durant la setmana anterior.<strong>Allotjament:</strong> A c&agrave;rrec dels assistents. Es pot dormir a l&#39;alberg de Torres de Segre per un preu redu&iuml;t. Contactar amb Juan Bernal per aquesta opci&oacute;:&nbsp;j.bernal.g@gmail.comUn 20% de l&#39;import de la quota s&#39;ingressa com a donatiu a La Fusteria, l&#39;espai d&#39;interpretaci&oacute; del medi natural de Torres de Segre.
<h3><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h3>
Amb la col&middot;laboraci&oacute; de:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w271-h97/mm/image/queoferim/formacio/logo_utxesa.jpg' style='width: 271px; height: 97px;' />
Diumenge, 20 de Gener
Hora: 8:00 - 9:00
Resum: S2. Sortida a l’estany d’Ivars i Vila-sana
Descripció: <strong>Codi: </strong>S2

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Lloc de trobada:&nbsp;</strong>Trobada a les 08:00 al p&agrave;rquing de l&rsquo;<a href='https://www.google.es/maps/place/Estany+d'Ivars+i+Vila-sana/@41.681925,0.9359885,207m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xbe0fbdbaa5723a48!8m2!3d41.686181!4d0.944996'>Estany del cant&oacute; de Vila-sana.</a>

<strong>Dates:</strong>&nbsp;20 de gener

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;de 8 a 17:30h

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ab'>Arnau Bonan</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;Visita l&rsquo;Estany d&rsquo;Ivars i Vila-sana, que ens permetr&agrave; observar esp&egrave;cies aqu&agrave;tiques a la zona humida com ara &agrave;necs, ardeids, rapinyaires i gavines, i a les zones pr&ograve;ximes a l&rsquo;Estany aus pr&ograve;pies d&rsquo;ambients arbustius i forestals com ara t&uacute;rdids, mallerengues, teixidors i fring&iacute;l&middot;lids.

Al vespre observarem com diverses esp&egrave;cies aqu&agrave;tiques i d&rsquo;espais oberts s&rsquo;ajoquen als canyissars de l&rsquo;Estany.
<h3><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h3>
Dissabte, 26 de Gener
Hora: 8:00 - 9:00
Lloc: Delta Business center.
Resum: O1. Curs d&#039;introducció a l&#039;ornitologia al Delta del Llobregat
Descripció: <strong>Codi:</strong> O1

<strong>Organitza: </strong>ICO

<strong>Classes te&ograve;riques: </strong><a href='https://www.google.es/maps/place/Delta+Business+Center+Viladecans/@41.3142865,2.0289982,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49c57580c9659:0xec05ddd5575d95b4!8m2!3d41.3142825!4d2.0311869'>Edifici Canad&agrave;. Delta Business Center.</a>

<strong>Dates:</strong>&nbsp;dissabtes 26 de gener, 9 de febrer, 23 de febrer i 9 de mar&ccedil;.&nbsp;<strong>Horaris: </strong>8:00 a 14:00 classe pr&agrave;ctica / 15:20 a 18:30 classe te&ograve;rica.<strong>Preu</strong>:&nbsp;75&euro; socis / 95&euro; no socis. Menors de 18 anys 50% de descompte.

<strong>Professors</strong>:&nbsp;<a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>A</a><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#aj'>bel Julien</a>

<strong>Descripci&oacute;</strong>:&nbsp;Curs te&ograve;ric i pr&agrave;ctic en el que es tracta la biologia de les aus i permet a l&#39;alumne descobrir els&nbsp;per qu&egrave;s&nbsp;del comportament dels ocells, a m&eacute;s d&#39;una introducci&oacute; a l&#39;ornitologia de camp. Tot aix&ograve; conjuntament amb sortides per posar en pr&agrave;ctica els nostres coneixements.&nbsp;

<h3><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a>

&nbsp;</h3>
Col&middot;labora:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w107-h75/mm/image/queoferim/formacio/Logo_business_vilacans.jpg' style='width: 107px; height: 75px;' />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w408-h45/mm/image/queoferim/formacio/llobregat.gif' style='width: 408px; height: 45px;' />
Dissabte, 23 de Març
Hora: Event diario
Resum: A1. Curs flash d&#039;introducció a l&#039;anellament a Terrassa
Descripció: <strong>Organitza:</strong>&nbsp; ICO/Ajuntament de Terrassa.

<strong>Codi:</strong> A1

<strong>Lloc:&nbsp; </strong>Terrassa.

<strong>Classes te&ograve;riques:&nbsp;</strong><a href='https://www.google.es/maps/place/Avel.li+Estrenjer/@41.5769241,2.004156,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a492b646325fa5:0x83b641db43e1464b!8m2!3d41.5769201!4d2.0063447'>Centre C&iacute;vic Avel&middot;l&iacute; Estrenjer</a>&nbsp;(Pla&ccedil;a de la Cultura 5, Terrassa).

<strong>Hora de trobada:</strong>&nbsp;&nbsp;dissabte a les 8 del mat&iacute; al mateix lloc.

<strong>Dates:</strong>&nbsp;23 i 24 de mar&ccedil;

<strong>Professor:&nbsp;</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ob'>Oriol Balt&agrave;</a>

<h2><strong><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></strong></h2>


<span style='font-size:12px;'>Col&middot;labora:

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w200-h59/mm/image/queoferim/formacio/logo_terrassa.gif' style='width: 200px; height: 59px;' /></span>&nbsp;
Hora: 8:00 - 9:00
Resum: ID1. Curs d&#039;identificació d&#039;ocells al Delta del Llobregat.
Descripció: <strong>Codi: </strong>ID1

<strong>Organitza</strong>: ICO/Ajuntament de Viladecans/ Delta Business Center

<strong>Lloc:</strong> Espais Naturals del Delta del Llobregat.

<strong>Classes te&ograve;riques:</strong> <a href='https://www.google.es/maps/search/edifici+canada/@41.313616,2.0297234,801m/data=!3m1!1e3?hl=ca'>Edifici Canad&agrave;.</a> Parc empresarial de Viladecans (Viladecans) (Transport p&uacute;blic: RENFE l&iacute;nies R2 i R2 sud, Estaci&oacute; de Viladecans, a 300m del curs).

<strong>Dates:</strong> dissabtes 23 de mar&ccedil;, 6 d&#39;abril, 27 d&#39;abril, 11 de maig, 25 de maig, 1 de juny i 15 de juny.<strong>Horari i continguts:&nbsp;</strong>

Dissabte 23 de mar&ccedil;. 08:00-14:00 Sortida RN del Remolar / 15:30-18:30 Aula.

Dissabte 6 d&#39;abril. 08:00-14:00 Sortida RN Cal Tet / 15:30-18:30 Aula.

Dissabte 27 d&#39;abril. 08:00-14:00 Sortida Collserola / 15:30-18:30 Aula.

Dissabte 11 de maig. Sortida tot el dia als secans de Ponent.

Dissabte 25 de maig. 08:00-14:00 Sortida PN Garraf i costa del Garraf / 15:30-18:30 Aula.

Dissabte 1 de juny. Sortida de tot el dia al PN del Cad&iacute;.

Dissabte 15 de juny. 16:00-19:00 Aula / 19:00-22:30 Observaci&oacute; d&#39;aus nocturnes (lloc a determinar) / 22:30 Sopar de cloenda (a c&agrave;rrec dels assistents).<strong>Preu: </strong>145&euro; socis / 170&euro; no socis. Menors de 18 anys 50% de descompte.

<strong>Professors:</strong> <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#aj'>Abel Julien</a> i <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>Xavier Riera</a>, amb altres col&middot;laboradors.

<strong>Descripci&oacute;:</strong> Aquest &eacute;s el curs per portar la teva afici&oacute; al seg&uuml;ent nivell. Apr&egrave;n a identificar els diferents d&#39;ocells amb sessions en aula on veur&agrave;s v&iacute;deos, fotografies i far&agrave;s tests online per aprendre ornitologia de camp, a m&eacute;s de con&egrave;ixer les t&egrave;cniques d&#39;identificaci&oacute; que utilitzen els professionals, m&eacute;s enll&agrave; de buscar-los a la guia de camp. Aprendr&agrave;s a utilitzar recursos on line i treure profit del teu smartphone per millorar les teves capacitats d&#39;identificaci&oacute;, aix&iacute; com descobrir els millors llocs per anar a observar els ocells que m&eacute;s t&#39;interessen.

En les sortides agafar&agrave;s experi&egrave;ncia en un ventall d&#39;ocells d&#39;h&agrave;bitats diferents de Catalunya, sota la guia professors amb anys d&#39;experi&egrave;ncia ensenyant ornitologia que coneixen el territori com el palmell de la seva ma. En les edicions d&#39;anys anteriors els assistents han apr&egrave;s a identificar per ells mateixos al voltant de 150 esp&egrave;cies, permetent-los gaudir m&eacute;s intensament de la seva passi&oacute; pels ocells.
<h3><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;&nbsp;</a></h3>
Amb la col&middot;laboraci&oacute; de:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w107-h75/mm/image/queoferim/formacio/Logo_business_vilacans.jpg' style='width: 107px; height: 75px;' />&nbsp; &nbsp;

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w190-h51/mm/image/logo_viladecans.jpg' style='width: 190px; height: 51px;' />

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w408-h45/mm/image/queoferim/formacio/llobregat.gif' style='width: 408px; height: 45px;' />

&nbsp;
Divendres, 29 de Març
Hora: Event diario
Resum: T1. Taller d&#039;identificació de mosquiters
Descripció: <p><strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Codi:</strong>&nbsp;T1

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Lloc</strong>: <a href='https://www.google.es/maps/@41.759551,2.4303528,85m/data=!3m1!1e3'>L</a><a href='https://www.google.es/maps/place/Punt+d'Informaci%C3%B3+d'Utxesa/@41.4918827,0.5069643,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a724384d1e096d:0xd1db6999339780a0!8m2!3d41.4918787!4d0.509153'>a fuster&iacute;a. Centre d&#39;informaci&oacute;&nbsp;</a>

<strong>Dates</strong>: 29 i 30 de mar&ccedil;

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;Divendres 17-20h / Dissabte tot el dia

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://ornitologia-org.b.iwith.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#jb'>Juan Bernal</a>

<strong>Descripci&oacute;</strong>:&nbsp;Taller introductori a la identificaci&oacute; dels mosquiters (g&egrave;nere&nbsp;Phylloscopus) que podem trobar habitualment a Catalunya. El taller s&rsquo;estructura en una part te&ograve;rica (divendres de 17h-20h) i sortida de camp dissabte (dia complet). Es visitaran diferents h&agrave;bitats per tal de detectar mosquiters i treballar les claus d&rsquo;identificaci&oacute; apreses. L&ograve;gicament,&nbsp;&nbsp;a la sortida tamb&eacute; prestarem atenci&oacute; a totes les altres esp&egrave;cies d&rsquo;aus que s&rsquo;observin!

<span style='font-size:14px;'><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></span></p>
Dilluns, 1 de Abril
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: Z1. Curs d&#039;introducció a l&#039;anellament al Zoo de Barcelona
Descripció: <strong>Codi</strong>: Z1

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/Zoo de Barcelona

<strong>Dates i horaris:&nbsp;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em><strong>Classes te&ograve;riques:</strong></em> de&nbsp;l&#39;1al 4 d&#39;abril&nbsp;i del 8&nbsp;al 13&nbsp;d&#39;abril de 19:00 a 20:30.</div>

<div style='margin-left: 40px;'><em><strong>Classes pr&agrave;ctiques:</strong></em>&nbsp;dissabtes 6&nbsp;i 13&nbsp;d&#39;abril&nbsp;de 08:00 a 14:00.</div>


<strong>Professor:</strong> <a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ob'>Oriol Balt&agrave;</a>, <a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ra'>Ra&uuml;l Aym&iacute;</a> i <a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#cb'>Carle Barriocanal.</a>

<strong>Descripci&oacute;:&nbsp;</strong>Aquests cursos d&rsquo;introducci&oacute; s&oacute;n una mica m&eacute;s avan&ccedil;ats i complets que els de tipus intensiu. La seva major durada permet tractar m&eacute;s extensament els principals conceptes te&ograve;rics i s&oacute;n, per tant, un complement ideal als cursos intensius d&rsquo;introducci&oacute;. Tamb&eacute; s&oacute;n una molt bona opci&oacute; com a primer curs d&rsquo;introducci&oacute; per aquells que vulguin una primera aproximaci&oacute; m&eacute;s detallada. No &eacute;s imprescindible tenir coneixements previs sobre anellament ni ornitologia, tot i que &eacute;s &uacute;til tenir certa pr&agrave;ctica en identificaci&oacute; d&rsquo;ocells.

&nbsp;
<h3>

<a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h3>


En col&middot;laboraci&oacute; amb:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w129-h90/mm/image/queoferim/formacio/logo_zoo.gif' style='width: 129px; height: 90px;' />
Dissabte, 13 de Abril
Hora: Event diario
Resum: S5. Sortida als Espais Naturals de Ponent. (Primavera)
Descripció: <strong><font color='#ff0000'><span style='caret-color: rgb(255, 0, 0);'>Places exhaurides</span></font>Codi: </strong>S5

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Lloc de trobada:</strong> <a href='https://www.google.es/maps/place/Punt+d'Informaci%C3%B3+d'Utxesa/@41.49188,0.5084368,169m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x12a724384d1e096d:0xd1db6999339780a0!8m2!3d41.4918787!4d0.509153'>La Fuster&iacute;a. Centre d&#39;informaci&oacute; d&#39;Utxesa.</a>

<strong>Dates:</strong>&nbsp;13 i 14 d&#39;abril del 2019.

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;Dissabte de 8:30 fins que es faci fosc (amb parada per dinar) i diumenge de 8:30 a 13:30

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#jb'>Juan Bernal</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;Sortida cap de setmana, adre&ccedil;ada a detectar el major nombre d&rsquo;esp&egrave;cies durant el pas pre-nupcial, treballarem zones humides, secans, conreusi boscos de ribera.<strong>Allotjament:</strong> A c&agrave;rrec dels assistents. Es pot dormir a l&#39;alberg de Torres de Segre per un preu redu&iuml;t. Contactar amb Juan Bernal per aquesta opci&oacute;:&nbsp;j.bernal.g@gmail.comUn 20% de l&#39;import de la quota s&#39;ingressa com a donatiu a La Fusteria, l&#39;espai d&#39;interpretaci&oacute; del medi natural de Torres de Segre.
<h3><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h3>
Amb la col&middot;laboraci&oacute; de:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w271-h97/mm/image/queoferim/formacio/logo_utxesa.jpg' style='width: 271px; height: 97px;' />
Dissabte, 8 de Juny
Hora: Event diario
Resum: F1. Curs flash d&#039;introducció a l&#039;ornitologia de Fontmartina
Descripció: <p><strong>Codi:</strong> F1

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Lloc</strong>: <a href='https://www.google.es/maps/@41.759551,2.4303528,85m/data=!3m1!1e3'>Estaci&oacute; biol&ograve;gica de Fontmartina (Montseny)</a>

<strong>Dates</strong>: 8 i 9 de juny&nbsp;

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;dissabte: 8:30h-14:00h sortida de camp, 15:00-19:00 sessi&oacute; en aula; diumenge: 8:30-14:00 sortida de camp.

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://ornitologia-org.b.iwith.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>Xavier Riera</a>

<strong>Descripci&oacute;</strong>:&nbsp;No saps si t&#39;agrada aix&ograve; d&#39;observar ocells? No et preocupis. Fes un tastet d&#39;un dia i mig amb dues sortides pr&agrave;ctics i una sessi&oacute; te&ograve;rica de 3 horetes que et resoldr&agrave; aquests dubtes.&nbsp;

<strong>Preu:</strong>&nbsp;35&euro; Socis / 45&euro; No socis / 50% menors de 18 anys

<strong>Allotjament:</strong> Possibilitat d&#39;allotjament a <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/serveis/fontmartina.html'>Fontmartina</a> per un preu de 18&euro; persona i nit. Per fer la reserva envia un correu electr&ograve;nic a: marina.cuito@gmail.com<span style='font-size:14px;'><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></span>

&nbsp;</p>
Dissabte, 20 de Juliol
Hora: Event diario
Resum: F2. Curs flash d&#039;introducció a l&#039;ornitologia a Montesquiu
Descripció: <p><strong>Codi:</strong> F2

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO / Parc del Castell de Montesquiu

<strong>Lloc</strong>: <a href='https://www.google.es/maps/@41.759551,2.4303528,85m/data=!3m1!1e3'>O</a><a href='https://www.google.es/maps/place/Parc+del+Castell+de+Montesquiu/@42.1132488,2.2098975,852m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a53c1091e80c35:0x6d74583221c2e4e9!8m2!3d42.1132426!4d2.2119508'>ficina del parc</a>

<strong>Dates</strong>: 20 i 21 de juliol

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;dissabte: 8:30h-14:00h sortida de camp, 15:00-19:00 sessi&oacute; en aula; diumenge: 8:30-14:00 sortida de camp.

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://ornitologia-org.b.iwith.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#a'>Arnau Bonan</a>

<strong>Descripci&oacute;</strong>:&nbsp;No saps si t&#39;agrada aix&ograve; d&#39;observar ocells? No et preocupis. Fes un tastet d&#39;un dia i mig amb dues sortides pr&agrave;ctics i una sessi&oacute; te&ograve;rica de 3 horetes que et resoldr&agrave; aquests dubtes.&nbsp;

<strong>Preu:</strong>&nbsp;35&euro; Socis / 45&euro; No socis / 50% menors de 18 anys<span style='font-size:14px;'><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></span>

&nbsp;</p>

Gràcies a PHP iCalendar
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa