Institut Català d'Ornitologia


cursos - Febrer de 2019

Febrer de 2019

cursos Calendari
Dissabte, 9 de Febrer
Hora: 8:00 - 9:00
Resum: S4. Sortida al Delta de l'Ebre
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Codi: </strong>S4

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Lloc de trobada:</strong> Trobada a les 08:00 a l&rsquo;Ampolla

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;Dissabte de 8:00 a 18:00 h

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>Xavier Riera</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;Com tothom sap, el delta de l&#39;Ebre &eacute;s la zona humida m&eacute;s important del nostre pa&iacute;s. Durant el mes de gener el Parc Natural fa els seus censos anuals amb la qual cosa a comen&ccedil;aments de febrer tenim un coneixement prec&iacute;s de quins ocells hi ha i d&rsquo;on s&oacute;n. Ser&agrave; una bona oportunitat per agafar pr&agrave;ctica en la identificaci&oacute; d&rsquo;&agrave;necs possibilitats de negre i fosc, bec de serra mitj&agrave;, etc&ndash;, cabussons i cabussets &ndash;collnegre, moltes possibilitats d&rsquo;orellut&ndash;, cal&agrave;bries &ndash;els darrers hiverns n&rsquo;hi ha hagut de petita, &agrave;rtica i grossa&ndash; i lim&iacute;coles.

<h3>&nbsp;</h3>

<h2><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h2>
&nbsp;
Diumenge, 24 de Febrer
Hora: Event diario
Resum: S7. Sortida als Aiguamolls de l&#039;Empordà
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Codi: </strong>S7

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Lloc de trobada:</strong> <a href='https://www.google.com/maps/place/Aiguamolls+de+l'Empord%C3%A0/@42.2246436,3.092104,18.35z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7f66b143e9d3684b!8m2!3d42.2247746!4d3.0920507'>Trobada a les 08:00 al p&agrave;rquing del Cortalet.</a>

<strong>Dates:</strong>&nbsp;24 de febrer

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;De 8:00 a 18:00

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ab'>Arnau Bonan</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;Sortida ornitol&ograve;gica als Aiguamolls de l&rsquo;Empord&agrave;. El mes de febrer &eacute;s un bon moment per observar &agrave;necs i lim&iacute;coles als Aiguamolls. A les zones humides i espais oberts del parc trobarem els passeriformes hivernants t&iacute;pics d&rsquo;aquests ambients i amb una mica de sort rapinyaires hivernants com l&rsquo;esmerla o l&rsquo;arpella p&agrave;l&middot;lida.

<h3><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h3>


&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats