Institut Català d'Ornitologia


cursos - 5 de Novembre - 11 de Novembre

5 de Novembre - 11 de Novembre

cursos Calendari
Dilluns, 5 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Zoo de Barcelona
Resum: Curs d'introducció a l'anellament del zoo de Barcelona
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides</span>Codi</strong>:&nbsp;AZ2

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO/Zoo de Barcelona

<strong>Dates i horaris:&nbsp;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em><strong>Classes te&ograve;riques:</strong></em> del 5&nbsp;al 8&nbsp;de novembre&nbsp;i del 12&nbsp;al 15&nbsp;de novembre&nbsp;de 2018&nbsp;de 19:00 a 20:30.</div>

<div style='margin-left: 40px;'><em><strong>Classes pr&agrave;ctiques:</strong></em>&nbsp;dissabtes 10&nbsp;i 17&nbsp;de novembre&nbsp;de 2018&nbsp;de 08:00 a 14:00.</div>


<strong>Professor:</strong> <a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ob'>Oriol Balt&agrave;</a>, <a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#ra'>Ra&uuml;l Aym&iacute;</a> i <a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#cb'>Carle Barriocanal.</a>

<strong>Descripci&oacute;:&nbsp;</strong>Aquests cursos d&rsquo;introducci&oacute; s&oacute;n una mica m&eacute;s avan&ccedil;ats i complets que els de tipus intensiu. La seva major durada permet tractar m&eacute;s extensament els principals conceptes te&ograve;rics i s&oacute;n, per tant, un complement ideal als cursos intensius d&rsquo;introducci&oacute;. Tamb&eacute; s&oacute;n una molt bona opci&oacute; com a primer curs d&rsquo;introducci&oacute; per aquells que vulguin una primera aproximaci&oacute; m&eacute;s detallada. No &eacute;s imprescindible tenir coneixements previs sobre anellament ni ornitologia, tot i que &eacute;s &uacute;til tenir certa pr&agrave;ctica en identificaci&oacute; d&rsquo;ocells.<a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_anellament_zoo.html'>M&eacute;s informaci&oacute;</a>

<h3>

<a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></h3>


En col&middot;laboraci&oacute; amb:<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/ornitologia.org/w129-h90/mm/image/queoferim/formacio/logo_zoo.gif' style='width: 129px; height: 90px;' />
Dissabte, 10 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Passeig Darder, Banyoles
Resum: Sortida a l&#039;estany de Banyoles i Reserva Natural de l&#039;illa de Fluvià
Descripció: <strong><span style='color:#FF0000;'>Places exhaurides!</span>Codi:</strong>&nbsp;S12

<strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Lloc:</strong>&nbsp;Trobada a les 08:00 a Banyoles (Passeig Darder davant del camp de futbol del Banyoles)

<strong>Data:</strong>&nbsp;10 de novembre&nbsp;

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;de 8 a 18h

<strong>Guia:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>Xavi Riera</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;L&#39;estany de Banyoles &eacute;s conegut per tothom tant des del punt de vista tur&iacute;stic com de l&#39;esportiu. Per als amants dels ocells, per&ograve;, el seu inter&egrave;s radica en el mosaic d&#39;ambients que trobarem a la seva riba sud, en els quals podrem observar un bon grapat d&#39;esp&egrave;cies. &Agrave;necs i gavines a l&#39;Estany mateix; mallerengues, pica-soques, fring&iacute;l&middot;lids i fins a tres esp&egrave;cies diferents de picot als boscos caducifolis del voltant; blauet, rossinyol bord i rascl&oacute; a les zones inundades de darrera la Font Pudosa i tamb&eacute; algunes esp&egrave;cies pr&ograve;pies d&#39;espais oberts -titella, el grasset de muntanya, caderneres, pinsans, etc- als camps de conreu propers. L&#39;altre punt d&#39;inter&egrave;s de l&#39;activitat que us proposem &eacute;s la Reserva Natural de l&#39;Illa del Fluvi&agrave; en la qual podrem gaudir dels ocells propis del bosc de ribera amb l&#39;afegit&oacute; de tenir ben a l&#39;abast un espectacular dormidor de corbs marins i bernats pescaires.<span style='font-size:20px;'><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a></span>

Gràcies a PHP iCalendar
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa