Institut Català d'Ornitologia


cursos - Dijous, 20 de Abril

Dijous, 20 de Abril

cursos Calendari
Dijous, 20 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Laboratori de Natura. Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
Resum: Curs d'identificació avançada d'ocells II
Descripció: <strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Codi</strong>: IDA 2

<strong>Classes te&ograve;riques:</strong>&nbsp;Laboratori de Natura. Edifici dels Tres Dragons. Parc de la Ciutadella. Barcelona.

<strong>Dates:</strong>&nbsp;18, 20, 24, 26 i 28 d&#39;abril de 2017

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;:</strong>&nbsp;14 de d&#39;abril.

<strong>Professor:</strong>&nbsp;<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#MG'>Marcel Gil</a>

<strong>Descripci&oacute;:&nbsp;</strong>Curs te&ograve;ric sobre identificaci&oacute; avan&ccedil;ada. Es tractaran aquells casos conflictius que ens podem trobar mirant ocells per Catalunya i s&rsquo;explicaran les principals t&egrave;cniques per a resoldre&rsquo;ls. Els assistents aprendran a fer i entendre un sonograma, avaluar la muda i la biometria al camp i analitzar el plomatge amb un alt nivell de detall. &Eacute;s necessari tenir experi&egrave;ncia pr&egrave;via en ornitologia. El curs es presenta en dues parts independents per respondre a les possibles diferents necessitats d&#39;aprenentatge en la identificaci&oacute;. La Part 1 tracta d&#39;esp&egrave;cies habituals que presenten dificultats d&#39;identificaci&oacute; i&nbsp;la Part 2 inclou rareses.

<strong>Horaris:</strong>&nbsp;de 19:00 a 21:30 h<strong><a href='http://ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a><em><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_identificacio_avancada.html'>M&eacute;s informaci&oacute;</a></em></strong>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar

Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona

OFICINES TANCADES TEMPORALMENT

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats