Institut Català d'Ornitologia


cursos - 20 de Febrer - 26 de Febrer

20 de Febrer - 26 de Febrer

cursos Calendari
Dissabte, 25 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Darrere estació tren de Lleida
Resum: Sortida a Gallocanta i secans Aragó
Descripció: <span style='color:#FF0000;'><strong>Places exhaurides!</strong></span><strong>Organitza:</strong>&nbsp;ICO

<strong>Data:</strong>&nbsp;25&nbsp;i 26 de febrer de 2017.

<strong>Horaris</strong>:&nbsp;Sortida el dissabte 25 a les 8h i tornada diumenge 26 a les 19h aproximadament.

<strong>Data l&iacute;mit d&rsquo;inscripci&oacute;</strong>:&nbsp;22 de febrer.

<strong>Preu:</strong> El preu inclou totes les despeses de viatge, allotjament i manutenci&oacute;, excepte l&#39;esmorzar i dinar de dissabte. Cal fer un pagament abans del 6 de febrer de 60&euro; no socis/56&euro; socis. Aquest pagament no &eacute;s retornable, pel fet que l&#39;alberg ens demana un pagament proporcional previ.&nbsp;Places limitades.

<strong>Guia:&nbsp;</strong><a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#jb'>Juan Bernal</a>&nbsp;i <a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_professors.html#xr'>Xavi Riera.</a>

<strong>Descripci&oacute;:</strong>&nbsp;Sortida guiada de cap de setmana per observar la concentraci&oacute; de grues a Gallocanta (+80.000 el febrer de 2015). Recorregut en vehicle de 9 places, passant pel Planer&oacute;n (Belchite), on pararem per esmorzar i veure ocells esteparis en aquest indret, despr&eacute;s continuaren cap la comarca del Xiloca (Jiloca), per&ograve; abans ens aturarem per observar una col&ograve;nia de pardal de passa. Cap a les 16:00 h est&agrave; previst arribar al lloc d&rsquo;entrada de les grues a la llacuna, un espectacle gaireb&eacute; &uacute;nic. A les 18 h, ens anirem a l&rsquo;alberg Allucant, on descansarem i soparem. Diumenge mat&iacute;, abans de la sortida del sol, observarem com immensos estols de grues emprenen el vol per anar a alimentar-se als camps del voltant; esmorzarem a l&#39;alberg i anirem a observar aus estep&agrave;ries. De tornada visitarem les Salinas de Chipiana, espai molt singular.

<strong>Despla&ccedil;ament</strong>:&nbsp;Conjuntament tot el grup amb microb&uacute;s de 9 places.

<strong>Allotjament:</strong> Alberg Allucant, al costat mateix de la llacuna.

<strong>Qu&egrave; cal portar</strong>:&nbsp;Esmorzar i dinar de dissabte, sac de dormir d&#39;hivern (no &eacute;s necessari mantes), &eacute;s molt important dur roba d&#39;abric, incloent-hi passamuntanyes o una pe&ccedil;a que tapi la&nbsp; cara (la temperatura abans de la sortida del sol pot estar per sota dels -5&ordm;), prism&agrave;tics, etc.

<a href='http://www.ornitologia.org/ca/queoferim/formacio/cursos_inscripcio.html'>Inscripci&oacute;</a><a href='/ca/participa/activitats/sortides.html#S2'>M&eacute;s informaci&oacute;</a>

Gràcies a PHP iCalendar

Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
"Oficina tancada a causa de la COVID-19". Horari telefònic de dilluns a divendres de 9:30 a 14:30.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats