Institut Català d'Ornitologia


Titols i resum a tot arreu
Codi: Z1
Organitza: ICO/Zoo de Barcelona
Dates i horaris: 
Classes teòriques: de l'1al 4 d'abril i del 8 al 13 d'abril de 19:00 a 20:30.
Classes pràctiques: dissabtes 6 i 13 d'abril de 08:00 a 14:00.

Professor: Oriol Baltà, Raül Aymí i Carle Barriocanal.
Descripció: Aquests cursos d’introducció són una mica més avançats i complets que els de tipus intensiu. La seva major durada permet tractar més extensament els principals conceptes teòrics i són, per tant, un complement ideal als cursos intensius d’introducció. També són una molt bona opció com a primer curs d’introducció per aquells que vulguin una primera aproximació més detallada. No és imprescindible tenir coneixements previs sobre anellament ni ornitologia, tot i que és útil tenir certa pràctica en identificació d’ocells.
 


Inscripció


En col·laboració amb:

Data: 01/04/2019
Hora: 19 : 00
Cost: 45€ socis / 70€ no socis / 50% de descompte menors de 18 anys

Activitats previstesSeu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats