Participa al nou Atles dels ocells nidificants de Catalunya

Cal cobrir tot el territori de Catalunya. Per tant qualsevol col·laboració serà rellevant! Per participar t’animem a fer-te responsable d’un quadrat UTM 10x10, ja sigui fent el mostratge de quadrat, el mostratge SOCC o, preferiblement, ambdós. Només calen dos caps de setmana de primavera per completar tots els mostratges d’un quadrat.

La millor manera de participar a l'atles és fer-se responsable d'un quadrat 10x10 km i fer-hi els diferents mostratges que cal fer a cada quadrat. Per això, només cal escollir un quadrat que encara no s'hagi prospectat.

Si vols ser responsable d’un o més quadrats UTM 10x10 pots sol·licitar-los a atles@ornitologia.org. Els quadrats s’assignaran per ordre de petició. Un cop assignat el quadrat, et farem arribar tota la documentació i instruccions necessàries. Consulta l’estat d’assignació dels quadrats UTM 10x10:


A cada quadrat cal realitzar tres tipus de mostratges:

  • les prospeccions d'1 hora en quadrats UTM 1x1 km
  • un itinerari SOCC (només en els quadrats 10x10 km on no el fa ningú més)
  • prospectar el quadrat 10x10 km buscant la resta d'espècies nidificants, especialment les més escasses

Pots descarregar-te la metodologia i la fitxa de camp en els següents enllaços:

Si ho prefereixes, aquí pots llegir un resum de les diferents maneres de participar:Mostratge de quadrat

El responsable d’un quadrat UTM 10x10 s’encarrega de prospectar-lo adequadament amb l’objectiu de detectar la màxima evidència de reproducció de totes les espècies que hi nidifiquen. Per això cal prospectar tots els hàbitats presents al quadrat, fins i tot els minoritaris, perquè passi desapercebut el mínim nombre d’espècies possible. A més, dins de cada quadrat UTM 10x10 s’ha de realitzar uns censos de durada controlada en alguns quadrats UTM 1x1.
 

  • Censos de durada controlada en quadrats UTM 1x1

Dins de cada quadrat UTM 10x10 s’han de prospectar 5 quadrats UTM 1x1 per a les espècies diürnes i 2 quadrats per a les nocturnes. A cada quadrat UTM 1x1 cal realitzar dues prospeccions, d’una hora de durada cada una, en què cal recórrer tot el quadrat i anotar totes les espècies detectades, sense prestar atenció al nombre d’individus. L’objectiu és detectar el màxim nombre d’espècies dins el quadrat UTM 1x1 durant les dues hores de cens.

Per a les espècies diürnes cal fer dos censos per quadrat UTM 1x1; la primera prospecció s’ha de realitzar entre el març i l’abril, i la segona entre maig i juny. Per a les espècies nocturnes només cal realitzar un cens al maig o el juny, moment en què es detecten la majoria de rapinyaires nocturns així com altres espècies (becada, torlit, guatlla, enganyapastors, siboc, etc.).

Els censos dels quadrats UTM 1x1 s’han de realitzar entre la sortida del sol i les 11 del matí, o de les 6 de la tarda a la posta de sol. Els censos nocturns es poden realitzar en qualsevol moment entre mitja hora després la posta i mitja hora abans de la sortida del sol.

A aquest enllaç pots consultar quins quadrats UTM 1x1 cal prospectar a cada quadrat 10x10 km.
 

  • Mostratge SOCC

A cada quadrat UTM 10x10 s’ha de realitzar almenys un transsecte amb la metodologia SOCC. En aquells quadrats on ja existeix un itinerari SOCC actiu no és necessari realitzar-ne cap altre. Els itineraris SOCC que es realitzen expressament per a l’atles només es fan una primavera.

La metodologia SOCC consisteix en recórrer un transsecte de 3 km i anotar tots els individus detectats de totes les espècies. Aquest recorregut es repeteix dues vegades durant el període reproductor, un entre el 15 d’abril i el 15 de maig, i el segon entre el 15 de maig i el 15 de juny, i es realitza en algun moment durant les primeres quatre hores després de la sortida del sol.

Si vols realitzar algun itinerari SOCC per a l’Atles pots sol·licitar-ho a socc@ornitologia.org. Pots realitzar diferents itineraris cada primavera, segons la teva disponibilitat. Si ja ets col·laborador del SOCC és important que no deixis de realitzar els censos del teu itinerari habitual!

 

Nidificants escassos

Els ocells nidificants escassos requereixen un esforç extra per detectar-los dins de cada quadrat UTM 10x10 ja que és possible que passin desapercebuts dins els censos de durada controlada en els quadrats UTM 1x1 o el SOCC a quadrats. Per això cal anotar tots els quadrat UTM 1x1 on observem evidències de reproducció d’aquestes espècies.

Cal registrar tots els quadrats UTM 1x1 on s’han fet observacions d’aquestes espècies a Ornitho.cat, si es pot amb una evidència de reproducció, com més alta millor.

 

Dades complementàries

A més dels mostratges de quadrat i SOCC, qualsevol altra evidència de reproducció es recull com a dada complementària. Aquestes dades poden ser molt importants per garantir que la distribució de cada espècie sigui el més completa possible, especialment a les zones més remotes i amb menys observadors. Per això es demana que s’anoti qualsevol evidència de reproducció al portal Ornitho.cat.Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa